Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Trajektoriereglering för hinderundvikande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I dagens lastbilar används sensorer som kan mäta rörelser och avstånd till andra fordon i trafiken. Detta ger en enkel bild av omgivningen runt fordonet som kan användas för att till exempel göra adaptiva farthållare som automatiskt anpassar hastigheten till övrig trafik.
I en framtid, då information om alla omkringliggande trafikanter finns tillgängligt från en pluralitet av sensorer, i kombination med automatisk styrning, kommer fordonet självt kunna undvika förestående olyckor.

Mål
Med kännedom om omgivande trafik skapa och utvärdera olika alternativa färdvägar för att undvika kollision med andra trafikanter.

Uppdragsbeskrivning
Då arbetet är baserat på ett tidigare examensarbete ingår en studie av det samt annan relevant litteratur. Med utgångspunkt från litteraturstudien ska lämpliga rörelsemodeller tas fram och implementeras i Matlab/Simulink.
Modellerna ska verifieras med experiment utförda i lastbil på Scanias provbana. Lastbilen är redan innan examensarbetets start instrumenterad med lämpliga sensorer och aktuatorer.

Lämplig bakgrund
Vi söker dig som läser till civilingenjör inom T, E, F, M, Y eller liknande. Du behöver ha erfarenhet av modellering, reglerteknik samt gärna robotik.

Kontaktperson & handledare
Joseph Ah-King, REP, 08-553 519 18,

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-06” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 20 mars 2011
Tjänsten kan tillsättas tidigare om rätt kandidat hittas


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.