Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-10

Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För några år sedan installerades golvvärme i 2 st punkthus i Kumla, Kv Sylen. Se mer på http://www.kumlabostader.se/site/show_page.asp?id=76

Tanken bakom installationen var att med en unik installatiosnteknik nyttja extremt lågtemperatursystem av golvvärme i både golv och tak för att tillföra värme till lägenheterna. BIH (Building Integrated Heating) var konceptet och Chalmers var inkopplade via doktorand Henrik Karlsson för att simulera bygget innan det bygdes. Tanken var att jobba med väderprognosstyrd utetemperatur och tempererea stommen av huset med bara 3-4 graders övertemperatur mot luften.

Nu har husen varit i drift i en vinter och vi som leverantör av konceptet och material därtill tillsammans med samarbetspartners vill utvärdera utfallet.

Det har under tiden även byggts liknande hus i Örebro, Kv Pärllöken, i vilka det skall flytta in folk nu i mars. Jämförande studie skulle vara intressant. Se mer information på http://www.obo.se/sv/Bostader/Vi-bygger-nytt/Parlloken/

Möjligheten i framtiden är att på befintlig infrastruktur ansluta fler flerbostadshus till fjärrvärme (eller annan värmekälla) utan att bygga ut nätet eftersom så låga temperaturer används.

Vi ser gärna ex jobb omfattande; mätning av temperaturer, boendeenkät, förslag till förbättringar etc.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.