Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-10

Tjänsteövervakning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys, metodarbete, systemering, programmering
Bakgrund
Idag övervakas servertjänsterna ofta ur ett tekniskt synsätt med tex ping eller om en tjänst på en server är startad. Till det används idag flera verktyg, men som samlas i en produkt som heter SNMPc (som bygger på Simple Network Managment Protocol).
LKDATA arbetar med ett nytt system NetIQ som ska övervaka komponenter och relationer i LKDATA:s tjänsteutbud samt kommunensverksamhetssystem.
Uppdrag
Målet med examensarbetet är att:
• Sätta sig in i hur produkten fungerar.
• Hitta designlösningar så att samtliga verksamhetssystem övervakas
o fokus på för- och nackdelar av övervakning av hela tjänsteleveransen
o fokus sett till kundupplevelse som svarstider, funktionskontroller och nåbarhet
• Ta fram idéer på hur informationen kan presenteras
o för internt bruk (tex felsökning, statistik)
o för internt bruk (tex information om vilka kunder eller system som har bekymmer)
o för externt bruk(tex information för kunder om incidenter, tillgänglighet i för hållande till avtal)

Arbetet förväntas innefatta undersökning, funktionskartläggning, konfigurering av IT infrastruktur, kvalitetsmål och testscenarier. Arbetet presenteras i en slutrapport med rekommendation.
• Arbetet sker på plats på LKDATA
• Kontaktperson kommer att utses
• Testlabb kommer att finnas tillgängligt för att kunna genomföra arbetet.

Om LKDATA
LKDATA är affärsområdet för IT och kommunikation i Linköpings kommun. Vår affärsidé är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att kombinera kunskap om informationsteknologi och kunskap om kommunal verksamhet.
Med hög kompetens hos våra medarbetare samt unik kunskap om kommunens verksamhet, kan vi se till att våra kunder kan koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet.

LKDATA:s primärmarknad är förvaltning, resultatenheter, bolag, stiftelser m.m. inom Linköpings kommun. Sekundärmarknaden är företag med stark anknytning till
primärmarknad samt övrig offentlig verksamhet inom Östergötland. LKDATA har ansvar för en av länets största IT-miljöer som bl.a. består av ca 8 000 st IT-arbetsplatser, Drift av drygt 200 system, ca 10 000 användarkonton, ca 32 000 elevkonton, ca 19 TB lagring, 210 virtuella servrar, telefonväxel för ca 5 000 anknytningar.

Vi projektleder bl a breddinförande av vård- och omsorgssystem TRESERVA, införande av gemensam (Linköping/Norrköping) drift av personalsystem Heroma, kommunens nya intranät.

Välkommen att kontakta LKDATA:
Maria Kindgren telefon 013-20 67 77, eller via mail till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.