Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-10

Digitala arkivsystem (eArkiv)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys, metodarbete, Systemering, Test
Bakgrund
I dag skapas handlingar nästan uteslutande i elektronisk form, men de skrivs ofta ut på papper för handläggning och arkivering

Flera projekt pågår med mål och syfte att bevara handlingar i digital form men det kan konstateras att den digitala arkiveringen inte har kommit igång i någon större omfattning.

Uppdrag

Målet med examensarbetet är att:

• Undersöka vilka organisationer som har infört eArkiv
• Vilka erfarenheter finns
• Hur går man tillväga
o Verksamhetsmässigt
o Tekniskt
• Hur ska man tänka framåt
o Nya sätt att producera innebär nya sätt att konsumera
o Är eArkiv i ”molnet” en tänkbar framtid

Arbetet presenteras i en slutrapport med rekommendationer.

• Arbetet sker på plats på LKDATA
• Kontaktperson kommer att utses

Om LKDATA
LKDATA är affärsområdet för IT och kommunikation i Linköpings kommun. Vår affärsidé är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att kombinera kunskap om informationsteknologi och kunskap om kommunal verksamhet.
Med hög kompetens hos våra medarbetare samt unik kunskap om kommunens verksamhet, kan vi se till att våra kunder kan koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet.

LKDATA:s primärmarknad är förvaltning, resultatenheter, bolag, stiftelser m.m. inom Linköpings kommun. Sekundärmarknaden är företag med stark anknytning till
primärmarknad samt övrig offentlig verksamhet inom Östergötland. LKDATA har ansvar för en av länets största IT-miljöer som bl.a. består av Ca 8 000 st IT-arbetsplatser, Drift av drygt 200 system, Ca 10 000 användarkonton, Ca 32 000 elevkonton, Ca 19 TB lagring, 210 virtuella servrar, Telefonväxel för ca 5 000 anknytningar,
Vi projektleder bl a breddinförande av vård- och omsorgssystem TRESERVA, införande av gemensam (Linköping/Norrköping) drift av personalsystem Heroma, kommunens nya intranät

Välkommen att kontakta LKDATA:
Maria Kindgren telefon 013-20 67 77, eller via mail till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.