Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-11

Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Ekman Biomedical Data AB (EBiDA) är ett litet AB inriktat på högteknologisk konsultations- och
produktutveckling. Produktutvecklingen avser medicinteknisk verksamhet. EBiDA har funnits
sedan 1999. Sedan 10 år har EBiDA utvecklat en del i ett medicintekniskt system för mätning av
perifera blodtryck, dvs blodtryck i fingrar, anklar och tår. EBiDAs system heter PeriVasc och som
fram till för 1 år sedan huvudsakligen bestått av en mjukvara vilken kopplats till en kommersiellt
tillgänglig enhet för att forma ett komplett system för bestämning av perifera blodtryck. Dessa
system har sålts till sjukhusens avdelningar för Klinisk Fysiologi i Sverige och ett fåtal i Danmark.
EBiDA avser nu utveckla och lansera ett eget komplett system för bestämning av perifera blodtryck
och i samband med det även söka nå ett nytt marknadssegment, primärvården.

PRODUKTEN PERIVASC
PeriVasc, som komplett system, kommer med den plan som f n ligger bestå av dator, elektronik och tryckluftsstyrning.

AFFÄRSIDE
Att erbjuda marknaden ett högkvalitativt system för mätning av perifera blodtryck.
Systemet ska vara mycket lättanvänt och så långt som möjligt automatiserat för att promota enkla,
snabba och pålitliga mätningar i en verksamhet som nödvändigtvis inte har perifera blodtrycksmätningar
som huvudsaklig specialitet.

KUNDERNA
Kundgrupper är primärvård, diabetesmottagningar och motsvarande enheter.
Även mer specialiserade enheter som Klinisk Fysiologi vid sjukhusen skulle kunna vara av intresse.

GEOGRAFISK MARKNAD
Främst Sverige. Med tanke på den påbörjade etablering som redan finns är också Danmark av stort
intresse.

MARKNADSUNDERSÖKNINGEN
Marknadsundersökningen har att kartlägga den ekonomiska potentialen för beskrivna produkten
PeriVasc. Undersökningen skall vidare ge underlag för ev justeringar i produktutformingen/
funktionalitet för att bättre kunna möta marknadens behov. Denna marknadsundersökning har även att ingå i en affärsplan som är under utarbetande, där då
anpassning till, och ev justeringar av, affärsplanen kan förekomma.
Mer specifika och kompletterande frågeställning måste formas som del i arbetet.
Redan i detta skede framstår dock några basala frågeställningar att hantera.
Funktionsbehov - Vad förväntas av ett system för bestämning av perifera tryck.
Prisbild - Vilken prisbild kan primärvårdsenheter tänkas acceptera.
Försäljningsmodel -: Konventionell direktförsäljning / Leasing / Annat
Konkurrentanalys - Hur ser konkurrensen ut med avseende på funktionalitet, pris, tillgänglighet.
Distribution - Kostnadseffektiv distribution. Etablerade återförsäljare?
Marknad - Storlek, potentiell volym.

KONTAKT
För intresseanmälan eller frågor, välkommen att kontakta:
Mikael Ekman. [email protected] 070 - 603 92 12. Ekman Biomedical Data AB

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.