Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-11

LCA och miljövinster med komposten Aletrumman

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Susteco AB
Susteco AB grundades 1997. Företaget tillverkar och installerar stora kompostmaskiner och tillbehör. Huvudkontoret ligger i Göteborg och man har ett försäljningskontor i Woodbridge, England. Eftersom man på Susteco tror på ett lokalt omhändertagande och lokal förankring har Susteco ett flertal distributörer runt om i världen. Företaget arbetar aktivt med miljöfrågor och har varit miljödiplomerade sedan 2001.
Uppgift:
Susteco har utvecklat en komposteringsmaskin, ”Aletrumman”. Aletrumman säljs till framför allt till naturbruksgymnasier, miljödriva bostadsrättsföreningar, hotell och restauranger men även andra verksamheter som kan tillgodogöra sig kompostjord. Aletrumman finns i fem modeller/storlekar och det är framför allt mängden avfall som avgör vilken modell/storlek kunden behöver. Vid rekommendation av modell/storlek tar man också hänsyn till i vilken miljö Aletrumman ska verka. Susteco säljer ca 40 stycken komposter per år och man räknar med att maskinen har en livslängd på ca år då den är tillverkad i rostfritt stål. Idag har Aletrumman levererats och installerats i 10 olika länder. Sustecos maskiner har installerats vid Nord- och Sydpolen, mitt i öknen såväl som i London City. Detta gör att det finns lika många olika scenarion för hur Aletrummans verkningsgrad som det finns installerade Aletrummor. Därför blir också miljövinsten olika stora beroende på var maskinen finns. Men att det blir en miljövinst under maskinens användningsfas kan man förutsätta. Men vilken miljöpåverkan har egentligen produkten Aletrumman under sin livscykel och vad blir då den verkliga miljövinsten under användningsfasen? Examensarbetet innebär att göra en livscykelanalys av den vanligaste modellen (T240) av trumman och räkna ut vilka miljövinster man egentligen gör genom att kompostera sitt matavfall med Aletrumman. Som tidigare nämnts finns det flera olika scenarion för Aletrummans verkningsgrad och därför kommer livcykelanalysen att göras för ett utvalt scenario. Examensarbetet innebär också att undersöka om det går att utveckla ett verktyg för hur miljövinsten kan räknas ut ifrån de olika scenarier som finns.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.