Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-11

Verksamhetsstyrning och intern kommunikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Got Event
Got Event är ett av Nordens ledande arenabolag. Got Events huvuduppgift är att genomföra evenemang på sina anläggningar (Ullevi, Scandinavium, Valhalla samt Frölundaborg) och att erbjuda rekreation av hög kvalitet på Valhallabadet. Got Event är ett kommunalt bolag som ägs av Göteborgs Stad. Bolaget har 135 anställda och nettoomsättningen är cirka 150 miljoner kronor. Förra året genomförde bolaget 318 evenemang och hade ca 1 300 000 besökare. Got Event är indelat i följande affärsområden/enheter: Administration, Marknad, AO Evenemang Ullevi, AO Evenemang Scandinavium, AO Valhallabadet, AO Evenemangsservice, AO Försäljning och sponsring, AO Teknik och arenautveckling
Uppgift:
Bakgrund: Got Events arenor består alltså av Ullevi, Scandinavium, Gamla Ullevi, Valhallabadet, Frölundaborg, Valhalla IP, Valhalla sporthallar och Wallenstamhallen. Under vintertid har man även tillgång till Lisebergshallen. Got Event ansvarar för drift av lokaler och alla som arbetar på de olika arenorna är anställda av Got Event (undantag Lisebergshallen). Idag ansvarar varje arena för sina respektive inköp utan att samordna dessa emellan sig. Det gör att man har svårt att kontrollera antal olika produkter, vilket medför att antalet kemikalier troligtvis är betydligt större än vad det behöver vara. T.ex. köper varje arena in det rengöringsmedel, lim, färger etc. som man vill. I dagsläget har Got Event ca 150 olika kemikalier och målet är att minska antalet med 10% För att nå målet och mer därtill har Got Event skaffat ett nytt datasystem, Eco-online. Eco-online är ett verktyg för att styra inköpen av kemikalier inom organisationen. Eco-online fungerar som en databas där man kan registrera alla sina kemikalier och t.ex. få fram säkerhetsdatablad och göra riskbedömningar. Syftet med datasystemet är att minska antalet kemikalier och styra inköpen av produkter som innehåller kemikalier. Om alla som gör inköp har möjlighet att söka i databasen innan man gör sina respektive inköp kan man lätt se vilka produkter som de andra arenor/avdelningar köper in och på så sätt minimera antalet produkter genom att välja t.ex. samma diskmedel.
Eftersom Got Event är ett kommunalägt bolag sker alla inköp via Göteborgs stads upphandlingsbolags datasystem VINST. Som inköparen klickar man lätt hem sina produkter via VINST nätbaserade tjänst.

Uppgift: Got Event vill nu ha hjälp med att undersöka hur verksamhetens inköp bör organiseras för att nå målet med minskade antalet kemikalier. Hur ska informationen i verktyget Eco-online kommuniceras mellan de olika inköparna och hur marknadsför man detta internt? Bör alla inköp av kemikalier ske centralt eller ska det finnas ett miljöombud som ansvarar för inköpen på respektive arena?
En annan frågeställning som man vill ha svar på inom ramen för examensarbetet är hur man styr man organisationens inköp av kemikalier (i VINST) genom att koppla samman inköpen med Eco-online?
Som student läser du troligtvis företagsekonomi och har läst kurser inom marknadsföring, verksamhetsstyrning och/eller organisation.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.