Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-15

Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Avgassystemen blir alltmer avancerade och har inte längre enbart en ljuddämpande funktion. Idag är det kanske minst lika mycket en kemisk ”fabrik” för efterbehandling av avgaserna där utsläppen av hälsofarliga komponenter som partiklar och oönskade gaser t.ex. NOx hanteras. En av flera metoder som kan användas för att reducera utsläppen av kväveoxider från ett fordon är Selective Catalytic Reduction, SCR. Man använder då ammoniak som reduktionsmedel och Urea som ammoniakbärare.
Kraven på utsläppen ökas kontinuerligt via nya skärpta lagkrav som i sin tur ställer allt högre krav på materialen i avgasefterbehandlingssystemen.
En viktig komponent i dessa ny system är packningsmaterialet mellan olika komponenter. Packningsmaterialet skall klara hög temperatur, inte släppa igenom partiklar samt inte brytas ner av avgaserna och de kemiska komponenter som tillsätts för att reducera utsläppen.
Materialet skall dessutom kunna formas efter filter och katalysatordelar, tillåta utbyte av komponenterna samt klara de mekaniska påfrestningar som uppstår under ett driftsintervall.

Närmast i tiden ligger EU6 lagstiftningen där kraven på NOx och partikelvikt skärps. Samtidigt införs krav på partikelantal. På Scania arbetar ett team av ingenjörer med att ta fram den efterbehandling som krävs för att klara EU6. Examensarbetet är ett fristående förutvecklingsprojekt inom teamet med mycket kontakter med det aktuella införandet av lösningar för EU6.

Mål
• Att föreslå alternativ till de packningsmaterial som används idag.
• Att utvärdera några alternativa packningsmaterial som anses mest intressanta och materialtekniskt förklara de olika alternativens beteende.
Arbetsplan
Följande moment ingår i arbetet:

1) Grundläggande kunskapssinhämtning via litteratur, kontakt med leverantörer samt specialister på Scania, universitet etc.
2) Inledande utvärdering och redovisning av möjliga alternativ.
3) Anskaffning av provmaterial.
4) Provning av livslängd i laboratorium och provceller.
5) Rapportering

Tidplan
Projektet är planerat att starta Q2/Q3 2011 och vara avslutat Q4 2011.

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Handledare
Bengt Johansson, tel. +46 8 55350739, [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU11-11” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas personligt brev, CV och betygsutdrag.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.