Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-17

Miljöledningssystem idag och imorgon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Arby Kommunikation
Arby kommunikaton är ett tjänstekonsultföretag som arbetar med rådgivning och stöd inom kommunikation, marknadsföring och hållbar affärsutveckling i gränslandet mellan privat och offentlig sektor.
Uppgift:
Bakgrund: En viktig grupp av aktörer för att få till en omställning mot ett hållbart samhälle är mikro, små och medelstora företag. De utgör ca 99% av alla företag i Sverige. Idag har mindre än 1 % av dessa företag infört ett miljöledningssystem. För att få fler företag att fokusera på miljöfrågorna är det viktigt att kommunicera affärsnytta och konkurrensfördelar samt att erbjuda ett miljöledningssystem som är kostnadseffektivt, lätt att förstå och implementera. Miljödiplom är ett väl anpassat miljöledningssystem som är relativt enkelt att implementera i mikro, små och medelstora företag. Carevo och Arby Kommunikation kommer tillsammans att driva projektet Miljödiplomering vid ett vägskäl – hur gör vi mer nytta för fler. Syftet med detta projekt är att få fler företag att miljödiplomera sig samt att öka tillväxtpotentialen bland dem. Samarbetspartners för projektet kommer att vara Miljöförvaltningen Göteborg stad, Föreningen Svensk Miljöbas samt SP småföretag.
Examensarbete innebär att göra en omvärldsstudie för att undersöka hur framtiden och trenderna ser ut vad gäller miljöledningssystemens utveckling och de olika systemen jämfört med varandra. Mest intressant är att jämföra internationell standard (typ ISO14001) med ”approved by local authority” (typ miljödiplom). Frågeställningar som bör besvaras inom examensarbetet är:
-Vad kräver marknaden och vad behöver Miljödiplom för att överleva?
-Varför anammas inte miljödiplom av fler företag (ca 750 företag i hela landet)? Är det något miljödiplom saknar och i så fall vad?

Examensarbetet kommer innebära dels expertintervjuer, dels litteraturstudier.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.