Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-22

Mångfaldskartläggning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett företag som ser positivt på mångfald och har redan idag många enheter som på ett positivt sett speglar hur demografin ser ut i vårt land. Dock anser vi att det inte ser ut så här överallt i företaget samt att det inte alltid avspeglas på högre nivåer. Det finns därför ett behov av att arbeta mer riktat med detta för att bli än bättre. Vi har sedan vår medarbetarundersökning från 2010 kvantitativa data över den etniska spridningen inom vår organisation. Uppdraget är nu att komplettera dessa kvantitativa data med kvalitativ data och ta fram den kartläggning som ska ligga till grund för vår mångfaldsplan. Detta genom att genomföra ett antal intervjuer på ledningsgruppsnivå och bland första linjens chefer och jämföra detta med relevant litteratur och forskning inom området. Möjligheten finns också att studera några av våra enheter närmare genom ex gruppintervjuer eller fältstudier för att få med perspektiv från hela organisationen. Syftet med kartläggningen är att få en nulägesanalys som ska ligga till grund för konkreta riktlinjer som våra chefer ska kunna arbeta utifrån dagligen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.