Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-23

Minska artiklar som slängs hos påbyggarna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania levererar bilar till påbyggare som monterar på t.ex. flak innan bilen går till slutkunden. Idag levererar Scania en mängd artiklar till påbyggaren som påbyggarna ofta slänger sen av olika anledningar.

I vissa fall körs bilarna på allmän väg till påbyggaren vilket gör att bilen behöver uppfylla lagkrav under transporten.

Mål
Hitta ett sätt att minska Waste genom att se till så att det som lämnar Scania är sådant som slutkunden har nytta av. Alternativt minska kostnaden och miljöbelastningen för det som slängs hos påbyggarna. Ta fram en uppskattad möjlig besparing för Scania.

Vi bör inte köpa, lagerhålla, transportera, producera och montera kundprodukter som slängs innan de når slutkunden.
Uppdragsbeskrivning
Vad ex-jobbet ska undersöka

1.Bakgrundsstudie
a.Hur gör konkurrenter? Finns det andra företag som ser över hela livscykelkedjan på liknande sätt?
b.Vilka Scaniadelar slängs i störst utsträckning hos påbyggarna?

2.Vilka lagkrav finns på dessa Scaniaartiklar för att de ska få framföras på väg till påbyggaren?

3.Kostnad för Scania på dessa artiklar som ligger i topp?
a.Monteringstiden på line för dessa artiklar? monteringskostnad
b.Artikelkostnad, inköpskostnad.
c.Ungefärligt CO2 utsläpp för artikelns livscykel. Från tillverkning till Skrotning.

4.Problemlösning, Koncept för att lösa ett av problemet.

5.Förslag på tillvägagångssätt:
a.Förstudie
b.Brainstorming
c.Konceptgenerering
d.Delpresentation,
e.Vidareutveckling av valda koncept
f.Slutpresentation

Exempel på verktyg att tillgå på Scania
Modellering och assembly i Catia V5,
Prototypframtagning mekaniska verkstaden/ Friformning / polyuretan.
GAS Hållfasthetsberäkning Catia V5
Monteringsprov line.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Maskiningenjör eller civilingenjör.
Antal studerande: 2st
Startdatum för ex-jobbet: Våren 2011
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Michael Lindén, RTCQ, 08-553 82910
John Van Leer, RTCQ, 08-553 53077

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-15” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2011-04-10


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.