Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-23

Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1.1 Itera Consulting
Itera koncernen är en Nordisk leverantör av lösningar inom mjukvaruutveckling, Business Intelligence, Enterprise Search och Budgetsystem. Våra lösningar levereras framförallt på plattformar från Microsoft, IBM/Cognos och QlikView. Itera Consulting är noterad på Oslobörsen och finns i
Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Stavanger och Kiev. I Sverige arbetar vi i huvudsak i Stockholmsområdet och bland kunderna märks SEB, Swedbank, Handelsbanken, Swedish Match, Länsförsäkringar, Nordea, Skanska, Bonnier och Akademibokhandeln och många andra välkända företag.

1.2 Bakgrund
Solr är en opensource sökplattform från Apache Lucene projektet. Dess främsta funktioner inkluderar kraftfull fulltextsökning, träffmarkering, facetterad sökning, dynamisk klustring, databas integration, och rika dokument (t.ex. Word, PDF) hantering. Solr är mycket skalbar och ger distribueras söka och indexera replikering, och det driver sök-och navigeringsfunktioner i många av världens största webbplatser. Solr är skrivet i Java och körs som en fristående fulltextsökning server i en servlet container som Tomcat.

Itera är ledande i Sverige på att leverera lösningar på Solr och har idag levererat lösningar bl.a till DN, Alltommat och Arbetsförmedlingen.
1.3 Analysmiljö för Solr
Examensarbetet går ut på att bygga en miljö för analys. Kunna visa diagram och statistik för användares sökord och sökbeteende. Miljön skall tas fram för att i möjligaste mån skapa beslutsunderlag samt pilot för en analysmiljö som fungerar tillsammans med Solr.

Itera förser examensarbetet med följande:
1. Examensarbetet sker på plats i Iteras lokaler.
2. Utvecklingsmiljöer, driftsmiljöer, datorer och befintlig kompetens inom området Solr.
3. Lokal ansvarig kontaktperson på Itera för att underlätta arbetet.

Följande delmoment ingår i examensarbetet:
1. Sätta sig in i och övergripande förstå begrepp för sökmotorer generellt och Solr specifikt.
2. Finna ett par alternativa lösningar till analysmiljö. Krav är att dessa alternativ ska vara lätta att underhålla samt fungerar ihop med Solrs befintliga licensmodell vid produktionssättning på företag.
3. Skapa en pilot på vald lösning av analysmiljö kopplat till Solr. Denna pilot kommer skapas med en del programmering och troligtvis Java.

Examensarbetet är lämpligt för 1 person och kan påbörjas innan eller efter sommaren.


1.4 Solr i en molntjänst
Examensarbetet går ut på att placera Solr i en molntjänst. Systemet ska placeras i en molntjänst och i möjligaste mån anpassas för att passa i produktion. Systemet tas fram för att skapa beslutsunderlag samt pilot för Solr i en molntjänst.

Itera förser examensarbetet med följande:
1. Examensarbetet sker på plats i Iteras lokaler.
2. Utvecklingsmiljöer, driftsmiljöer, datorer och befintlig kompetens inom området Solr.
3. Lokal ansvarig kontaktperson på Itera för att underlätta arbetet.


Följande delmoment ingår i examensarbetet:
1. Sätta sig in i och övergripande förstå begrepp för sökmotorer generellt och Solr specifikt.
2. Välja ut en molntjänst, ex Azure och Amazon som lämpar sig för projektet. Krav är att denna tjänst ska kunna användas i framtiden på ett effektivt sätt.
3. Skapa en pilot av Solr på vald molnleverantör. Krav är att denna pilot klarar hantering av flera företagsinstanser och har en vettig lösning för skalbarhet. Denna pilot kommer skapas med en del programmering och troligtvis Java.

Examensarbetet är lämpligt för 1 person och kan påbörjas innan eller efter sommaren.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.