Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-25

Utomhuspedagogik - utveckling av "pedagogiska ryggsäckar"

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi vill få hjälp med att utveckla ett pedagogiskt material för utomhuspedagogik. I dialog med lärare och elever och med anknytning till litteraturen vill vi att en eller flera studenter utformar, sätter ihop och testar ett läromedel för en ca 1,5 till 2 timmars lektion som skall hållas i Botaniska trädgården eller i det intilliggande naturreservatet Änggårdsbergen.

Läromedlet skall även innehålla en kort lärarhandledning. Materialet skall få plats i en ryggsäck, och kunna användas om och om igen. Ämnen och åldrar kan diskuteras, några idéer finns kring matematik, engelska och NO, och materialet får gärna vara ämnesöverskridande eller tematiskt där man använder t ex Storyline. Det är viktigt att materialet kopplas till den nya läroplanen. Tanken är att eventuellt ta fram fyra till fem ”pedagogiska ryggsäckar” som kan lånas av lärare och användas i Botaniska trädgården eller i naturreservatet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.