Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-28

Casestudie av informellt lärande inom företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Informellt lärande i arbete står för den stora andel, ca 80%, av det totala lärandet inom en organisation. Däremot utgör det formella lärandet fortfarande merparten av det utbud en medarbetare erbjuds inom en organisation. Studiens syfte är att närmare beskriva hur en pedagogisk modell kan se ut för informellt lärande när det stöds av verktyg hämtade från sociala media, tex forum, bloggar, wikis etc. I studien ingår att identifiera en till tre företag som antingen använder sociala verktyg idag för informellt lärande eller företag som vill använda sådana verktyg.

Uppdragsgivaren är ett entreprenörsföretag som håller på att utveckla ett affärserbjudande, ett webbverktyg, för att understödja socialt och informellt lärande inom en organisation. Erbjudandet går under namnet Palorial (pal+tutorial). Idén är i en tidig fas och uppdragsgivaren tävlar med idén i Venture Cup.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.