Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-02

Kriterier för Bra Miljöval

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Miljö/Ideella organisationer
Ort: Göteborg

Företag: Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Föreningen ligger bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. De viktigaste arbetsområdena är klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk. Föreningen har ca 190 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Uppgift:
Miljömärkningen Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens viktigaste verktyg för konsumentmakt och finns inom flera områden, såsom el, transporter och kemiska produkter.
Bra Miljöval för kemiska produkter syftar tillsammans med politiskt påverkansarbete och internationell verksamhet mot Naturskyddsföreningens övergripande mål på området; en giftfri miljö. I likhet med andra seriösa miljömärkningssystem sker en kontinuerlig skärpning av kriterierna. Kriterierna för kemiska produkter är nu inne på sin femte version och har inneburit att flera miljöfarliga ämnen fasats ut.

Sedan den senaste revideringen från 2006 har mycket ny kunskap tillkommit om kemikaliers hormonstörande egenskaper. Många hormonstörande ämnen har också visat sig samverka med varandra och ge upphov till sk kombinationseffekter. Trots att Bra Miljöval redan nu förbjuder exempelvis ftalater, behöver vi på ett bättre och mer övergripande sätt ta hänsyn till hormonstörande egenskaper i våra kriterier. Syftet med examensarbetet är därför att utreda hur sådana kriterier skulle kunna utformas och inom vilken/vilka produktkategorier de kan införas. Förutom att inhämta kunskap om gällande regelverk och analysmetodik kommer du att bedöma miljönytta och genomförbarhet hos av dig framtagna kriterieförslag. I examensarbetet ingår också att jämföra dessa förslag mot redan existerande inom andra miljömärkningssystem.

Liksom i vårt ordinarie arbete ingår täta kontakter med kemikaliehandläggare på Naturskyddsföreningens övriga avdelningar, liksom dotterorganisationen ChemSec. Du bör vara i slutet av en naturvetenskaplig universitetsutbildning och har läst en eller flera fördjupningskurser i toxikologi och/eller ekotoxikologi. Du är initiativrik och har möjlighet att sitta på vårt kontor i centrala Göteborg.

Examensarbetet är aktuellt under våren 2011.
För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 031-202 789 eller [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.