Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-04

Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Diös Fastigheter bildades våren 2005. Bolaget har en inriktning på att förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet. Vår vision är att bli den mest framgångsrika fastighetsaktören på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Vi äger idag 143 fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca 686 000 kvm, till ett marknadsvärde om ca 5,1 Mdr. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.

Under 2010 påbörjade vi arbetet med att Greenbuilding-certifiera våra fastigheter, ett av de steg vi tar till att bidra till ett hållbarare samhälle. Greenbuilding innebär att vi effektiviserar energianvändningen i våra lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets Bygg Regler).

Nu söker vi Dig som studerar på Ekoteknik/Miljö-programmet och snart ska skriva din C-uppsats, eller alternativt D-uppsats. Du skall känna engagemang i miljöfrågorna och ha en helhetssyn på hur miljöproblem kan förebyggas och undvikas.

Den breda frågeställningen vi ställer oss är: Hur ska vi som fastighetsbolag jobba för att på sikt nå ett hållbarhets-perspektiv. Vi önskar se ett ramverk med riktlinjer för hur vi ska agera framledes. Vilka åtgärder vi bör genomföra på såväl företags- som fastighetsnivå. Du är givetvis fri att utveckla denna frågeställning enligt vad som är lämpligt.
Detta är en möjlighet för dig att lära känna företaget Diös Fastigheter samtidigt som både du och vi får en djupare kunskap kring hur vi kan jobba med miljöfrågor. Efter avslutad uppsats presenterar du denna för Diös och känns uppsatsen användbar för oss utgår en gratifikation.

Känns detta intressant?

Kontakta oss!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.