Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-04

Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Electronic Defence Systems använder modellbaserad produktdefinition för hela produkter med verktyget Pro/E från PTC. Idag görs omarbetning av denna information för vidare användning inom olika områden, exempelvis i kunddokumentationen för våra olika produkter.
Vårt behov är att skapa meranvändning av produktdata från Pro/E för produktion, underhållsanalyser och illustrationer i kunddokumentation.
Uppgiften är att föreslå och utvärdera arbetsmetoder och verktyg. Detta för att öka kunskapen om de för- och nackdelar som en sammanhållen process ger för konstruktion, produktion, analys och dokumentation.

Dina kvalifikationer
Du är lämpligen högskoleingenjör eller civilingenjörsprogram med inriktning mot produktion.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Evelina Edblad, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8994
Jakob Lundberg, handledare
tfn: +46 31 794 90 60
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.