Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-08

Vattenrening vid tillverkning av textilier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: MQ och Lindex i projektet STWI
För att öka medvetenheten kring vattenfrågan gjordes ett upprop 2010 i svenska textilbranschen. Utefter detta bildades STWI, Sweden Textile Water Initiative. STWI består idag av ett trettiotal svenska textilföretag som har gått samman för att jobba mot bättre vatten hantering inom produktion. I arbetet är företagen uppdelade i grupper med olika fokus områden.

Bakgrund: Vattenfrågan blir allt viktigare för tillverkande företag. Därför har ett antal stora företag inom textilbranschen gått samman för att lära sig mer om hur deras produkter i tillverkningsskedet påverkar världens gemensamma vattenresurser. Tanken med initiativet är att det dels är en viktig läroprocess och dels att man ska ta fram gemensamma dokument med riktlinjer/guidelines som ska hjälpa textilföretagen att i sin tur vägleda sina leverantörer i produktionskedjan. Initiativet innebär att företagen har delats in i arbetsgrupper som bl.a. täcker områdena produktionstekniker, materialval, avfallshantering samt effekten av existerande lagar och regler i utvecklingsländerna. Inom alla arbetsgrupper är målet att ta fram riktlinjer för en hållbar förvaltning av vatten. En av arbetsgrupperna (MQ, Lindex, Hemtex, Gekås och Nyblom o Kollén) har fått i uppgift att undersöka vattenhanteringen genom hela processen.

Uppgift: Examensarbetet innebär att undersöka hur man hanterar avfallsslam-sludge efter vattenrening i de huvudsakliga produktionsländerna (Kina, Bangladesh, Indien Turkiet och Pakistan) samt Europa. Då förutsättningarna och de olika industrierna kan se väldigt olika ut, beroende på vilka textila varor som tillverkas, bör arbetet göras utifrån en generell nivå, snarare än för en enstaka industri. Följande frågeställningar bör besvaras i examensarbetet som huvudsakligen kommer att utgöras av litteraturstudier:
-Vilka metoder av vattenrening och hantering av sludge finns och vilken miljöpåverkan på vattnet har dessa metoder? Vilka är de miljömässiga fördelarna/nackdelarna med de olika metoderna?
-Vilken är den miljömässigt bästa metoden som bör användas? Best practise?
-Vilken är den lägsta nivån som kan ställas på hanteringen av sludge?

Arbetsgruppen har som mål att ta fram en guideline med 3 nivåer. Examensarbetet bör resultera i indikatorer/riktlinjer för guidlinens basnivå/lägsta nivå.

Examensarbetet är lämpligt för dig som ska skriva master- eller magisteruppsats och läser en miljövetenskaplig utbildning. Du bör ha läst kursen ”Industriellt och kommunalt vattenskydd” eller kurs/kurser som ger motsvarande kompetens. Examensarbetets kommer fokusera på teknik och miljö och kräver alltså inga djupa kunskaper inom textilier.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.