Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-08

Miljökrav vid upphandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: CAREVO Projekt och Utveckling
Carevo Projekt och utveckling är ett konsultföretag som arbetar inom affärsdriven miljöutveckling. Förutom att driva och genomföra projekt så driver man företaget också Nordens största webbaserade galleria med miljömärkta varor och tjänster.

Uppgift:
Bakgrund: En viktig grupp av aktörer för att få till en omställning mot ett hållbart samhälle är mikro, små och medelstora företag. De utgör ca 99% av alla företag i Sverige. Idag har mindre än 1 % av dessa företag infört ett miljöledningssystem. För att få fler företag att fokusera på miljöfrågorna är det viktigt att kommunicera affärsnytta och konkurrensfördelar samt att erbjuda ett miljöledningssystem som är kostnadseffektivt, lätt att förstå och implementera. Miljödiplom är ett väl anpassat miljöledningssystem som är relativt enkelt att implementera i mikro, små och medelstora företag. Carevo och Arby Kommunikation kommer tillsammans att driva projektet Miljödiplomering vid ett vägskäl – hur gör vi mer nytta för fler. Syftet med detta projekt är att få fler företag att miljödiplomera sig samt att öka tillväxtpotentialen bland dem. Samarbetspartners för projektet kommer att vara Miljöförvaltningen Göteborg stad, Föreningen Svensk Miljöbas samt SP småföretag.
Uppgift: Examensarbetet syftar till att undersöka hur man ställer och följer upp miljökrav i kommunala upphandlingar. Följande frågeställningar bör behandlas inom examensarbetet:

-Ställer beställaren specifika krav och i så fall vilka är dessa krav?
-Varför ställer man dessa krav och har det fått den effekt som beställaren önskade?
-Hur värderas olika miljöledningssystem upphandlingar?
-Hur kan miljödiplomeringen underlätta och följa upp miljökrav vid upphandlingar?
Examensarbetet kommer innebära enkätundersökningar och/eller intervjuer med olika upphandlare samt litteraturstudier.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.