Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-09

PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För att bättre förstå förutsättningarna för förbränningsprocessen i en direktinsprutad heavy duty diesel motor behöver gasrörelserna i cylindern kartläggas. Samtidigt med detta projekt pågår ett doktorandprojekt vars syfte är att simulera strömningen i cylindern dynamiskt fram till SOI. För att validera simuleringsresultaten behövs experimentell data.

Mål
Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur gasrörelsen i cylindern påverkas av kanalutformning, förändringar i randvillkor och ventilstrategi samt att ge valideringsdata till CFD simuleringar.
Uppdragsbeskrivning
• Lära sig mätsystemet PIV och att köra blåsbänken.
• Besluta, i samråd med simuleringsprojektet, vilka experiment som skall utföras.
• Genomföra och utvärdera experimenten.
• Rapportskrivning

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör med inriktning mot strömningslära.
Antal personer: 2
Startdatum för ex-jobbet: enligt överenskommelse, men bör startas senast aug 11.
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Björn Lindgren, 08-55380573
Martin Söder, 08-55353563
Marcus Karlsson, 08-55389844

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-17” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2011-04-15

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.