Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-14

Hur tänker lärare kring måluppfyllelse?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skolan har ett tydligt uppdrag att alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål. Ett viktigt del för att uppnå detta mål är att våra pedagoger reflekterat över sitt uppdrag och det förhållningssätt man utifrån det kommit fram till. Kortare sagt vem äger problemet eleven eller lärare/organisationen?

Att därför förstå hur pedagoger tänker och resonerar och vilket förhållningssätt de därigenom tagit är av stort intresse för att nå en högre måluppfyllelse.

Vi söker kontakt med intresserade lärarstudenter som inom ramen av sin uppsats utför en studie där de Intervjuar ett antal lärare hur de ser på elevernas måluppfyllelse (betyg) utifrån kursplanernas krav, nationella ämnesprov, sin och skolans roll och elevens eget ansvar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.