Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-14

Utveckling av provmetodik för klimatprovning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Under 2013 kommer en ny klimatvindtunnel, CD7 att stå klar på Scanias Technical Centre i Södertälje. Inför detta finns ett behov att utreda vilka provmetoder inom klimatprovning som ska utnyttjas. Provmetoder för värme, kyla, regn, snö, sol och vind behöver tas fram och undersökas för att på bästa sätt kunna påbörja användningen av CD7.

Mål
Exjobbet ska resultera i framtagna provningsmetoder för klimatprovning av lastbil kopplat till klimatvindtunneln CD7.
Uppdragsbeskrivning
Exjobbet kommer att utföras vid Scania R&D, gruppen för klimatprovning, i Södertälje.
Arbetet består i att utföra:
• Utredning av befintliga provmetoder.
• Omvärldsanalys genom jämförelser med andra företag som använder klimatvindtunnel.
• Förbättra och/eller ta fram nya provmetoder för klimatprovning på Scania.
• Simulering, verifiering och validering av klimatprov.
• Dokumentation av arbetssätt med tillhörande provmetodik.
Troligen kommer ett studiebesök till en befintligt vindtunnel att arrangeras under exjobbet.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Civilingenjör eller motsvarande.
Antal studerande: 2 studenter
Startdatum för ex-jobbet: Våren 2011
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Handledare: Moa Gustafsson, RCIT, 08-55380335, [email protected]
Gruppchef: Erik Göras, RCIT, 08-55381382, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected] och ska vara märkt med ”PU11-18”
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2011-04-24


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.