Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-15

Analys av kostnadsavvikelser mellan budget och slutkostnad i entreprenadarbeten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det är snarare regel än undantag att slutkostnaden i entreprenader är högre än kalkylerad kostnad. Regelverket, AB/ABT, reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenör. Bland annat finns föreskrifter om hur Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete, s k ÄTA-arbete skall hanteras mellan parterna. Ett ÄTA-arbete kan medföra såväl kostnadsförändring som att kontraktstiden behöver justeras och har därför stor påverkan på slutkostnaden för entreprenaden.

Examensarbetet syftar till att analysera att antal ÄTA-arbeten i några entreprenader samt identifiera de bakomliggande orsakerna till ÄTA-arbetet. Analysen görs i ett antal vägprojekt som genomförts av Trafikverket de senaste åren.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.