Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-15

Radikalt förkortad bromssträcka

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Vissa bilar (t ex Volvo) utrustas idag med autonoma system som kan upptäcka hinder och automatiskt nödbromsa bilen. Utveckling pågår även kring hur fordon ska kunna kommunicera med varandra, vilket kommer att ge ytterligare beslutsunderlag för nödbromsning. Framtidens fordon kommer alltså att i många lägen ”veta när de håller på att krocka”. Men, för att utnyttja potentialen att rädda liv som dessa nya system ger, behövs nya metoder för att uppnå betydligt kortare bromssträckor än vad dagens fordon och bromsar möjliggör.

UPPGIFT
Det övergripande syftet med examensarbetet är att på konceptuell nivå ta fram och sammanställa alternativa lösningar som gör det möjligt att bromsa med mer än 1 g, samt att värdera och jämföra alternativen när det gäller bromseffekt, säkerhet, kostnad och genomförbarhet.

Aktuella bromsmetoder kan omfatta t ex olika sätt greppa tag i vägbanan, bromsskärmar mm. Idéer kan sannolikt hämtas t ex från flygområdet, militära tillämpningar eller motorsport.

Resultatet ska kunna användas som underlag för prioriteringar samt fortsatta aktiviteter och fördjupningar inom området. SWECO genomför detta projekt med bidrag från Trafikverkets Skyltfond, som har identifierat detta som en särskild utmaning:
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/ http://www.trafikverket.se/PageFiles/884/skyltfonden_utmanar_.pdf

Följande moment bör ingå i arbetet
1. Sammanställning av aktuella alternativa metoder för snabb inbromsning
2. Rangordning och urval av prioriterade metoder att studera närmare
3. Närmare studier, beräkningar och simuleringar kring prioriterade bromsmetoder
4. Summering och värdering av studerade alternativ
5. Presentation / workshop
Exjobbets tyngdpunkt kan antingen läggas på att mer översiktligt värdera flera bromsmetoder, eller att rejält fördjupa sig i enskilda bromsmetoder. Eller både och - om flera exjobbare samverkar, se nedan.

VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som studerar på civilingenjörsnivå inom t ex farkostteknik eller på annan linje med inriktning där denna uppgift passar dig och din studieprofil.
Förutom kunskap och intresse inom aktuella teknikområden ser vi gärna att du har en förmåga att på ett kreativt sätt ta fram, beskriva och presentera kunskap och nya idéer.
Det finns möjlighet för två examensarbetare att samarbeta kring denna uppgift, eller för två separata exjobb som fördjupar sig i varsin bromsmetod.

Om SWECO
SWECO är ett internationellt teknikkonsultföretag som är verksamma inom teknik- och samhällsutveckling. Mer information på www.sweco.se
Examensarbetet utförs på SWECO Infrastructure, inom gruppen ITS – Intelligenta Transportsystem.

KONTAKTPERSON
Stefan Myhrberg
epost: [email protected]
Telefon: 0734-126434


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.