Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-28

Musselodling som åtgärd mot övergödning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I nationella och regionala åtgärdsplaner, föreslås musselodling som en möjlig åtgärd för att uppfylla åtaganden enligt exempelvis “Baltic Sea Action Plan” och “Vattendirektivet”. “Miljömusselprojektet” på Institutionen för Marin Ekologi är ett projekt med finansiering från Naturvårdsverkets “Havsmiljöanslag”, som går ut på att utvärdera hur effektivt musselodling är som åtgärd mot lokala övergödningsproblem. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och en kommersiell odlare. I projektet ingår bland annat två stora fältexperiment där det finns goda möjligheter till väl avgränsade examensarbeten.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.