Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-06

Ålderspyramider framtida inverkan på bostadspriser i svenska kommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Många av Sveriges kommuner har problem med en hög medelålder, detta kommer framåt att innebära att behovet av bostäder på dessa platser kommer att minska.
Exjobbet består i att:
1. Tta fram olika ålderspyramider och analysera vad dessa har för inverkan på framtida bostadsbehov.
2. Analysera Sveriges kommuner och ta fram pyramider för varje kommun
3. Titta regionsvis på problematik
4. Göra en analys hur ovanstående kommer att inverka på framtida bostadspriser samt ta fram en teori när detta kommer att inträffa ungefär.
Bakgrunden till exjobbet är en teori att sveriges landsbygd står framför stora utmaningar åldersmässigt, jag vill se denna teori bekräftad eller motsagd.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.