Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-08

Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Rejäl byggkonsulter AB
Rejäl Byggkonsults affärsidé är att utgöra en komplett supportfunktion i byggandet och förvaltandet av fastigheter. Tanken är att Rejäl ska vara den enda kontakt som kunder ska behöva för att bygga och förvalta fastigheter. Trots företagets lilla storlek har de stora ambitioner och de jobbar intensivt med utveckling av den egen och kundernas verksamheter. Det som gör företaget Rejält och skiljer sig från konkurrenterna är de fem kärnvärdena: Enkelt och Tydligt, Bred kompetens, Ständig utveckling, Stort kontaktnät och Kunden i fokus. Exempel på vanligt återkommande tjänster är underhållsplanering, projektledning och olika typer av besiktningar. Rejäls kunder är företag, föreningar och privatpersoner, främst i Västsverige.

Uppgift:
År 2010 var 55 % av Rejäls kunder bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar drivs ofta ideellt av personer som saknar erfarenhet av fastighetsförvaltning. Det är då extra viktigt att man kommunicerar enkelt och konkret med kunden. Detta är något som Rejäl har tagit fasta på och ett av företagets ledord är ”enkelt och tydligt”. En tjänst som ofta efterfrågas av bostadsrättsföreningar är underhållsplanering vid förvaltning av fastigheter. En viktig aspekt i just förvaltningsstadiet (och byggnadsstadiet) är miljöaspekten och Rejäl arbetar ständigt med att förbättra denna hos bostadsrättsföreningar. Rejäl vill kunna erbjuda sina kunder en form av checklista för alla tänkbara energi- och miljöåtgärder som en bostadsrättsförening kan vidta för att minska sin miljöpåverkan. Detta kan handla om allt från att belysning till materialval eller isolering.
Examensarbetet innebär att utveckla ett ramverk/verktyg för hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sin miljöprestanda under förvaltningsstadiet. Arbetet bör göras utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: miljö, ekonomi och social hållbarhet. Det innebär därför att verktyget bör koppla samman ekonomiska beräkningar samt t.ex. hur mycket energi man kan spara vid en viss åtgärd – den miljömässiga vinsten. Examensarbetet bör alltså resultera i en typ av checklista med tillhörande beräkningar. Därför behöver man identifiera parametrar som kan användas vid de olika beräkningarna så att checklistan/verktyget kan tillämpas av alla bostadsrättsföreningar. Arbetet bör utgå ifrån en utsedd bostadsrättsförening, som utses i samarbete med Rejäl.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.