Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-08

Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Sahlgrenska universitetssjukhus
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset, norra Europas största sjukhus, arbetar 15 500 medarbetare med allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Sahlgrenska Universitetssjukhus består av sjukhusen Sahlgrenska, Mölndal, Östra och Högsbo.
Inom forskning, utbildning och utveckling arbetar Sahlgrenska Universitetssjukhus i nära samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Sjukhuset har en omfattande forsknings- och utvecklingsbudget som ligger på 800 miljoner kronor per år och det finns en tydlig profil mot klinisk forskning.
Man arbetar för en lättillgänglig och köfri vård med fokus på hög patientsäkerhet. Som medarbetare, forskare och student, erbjuds man att arbeta i en stor organisation med rika valmöjligheter och många intressanta projekt med inriktning mot framtidens sjukvård.

Uppgift:
Sahlgrenskas miljöarbete är strukturerat så att varje avdelning på respektive sjukhus har ett miljöombud som ansvarar för det direkta miljöarbetet på just sin avdelning. Sahlgrenskas verksamhet är uppdelad i sex funktionella områden (ej geografiska) där varje område har en miljökoordinator, som samrodnar alla miljöombud på sitt område. Utöver detta finns det en administrativ avdelning för miljö och säkerhet. Här arbetar miljösamordnare och miljöstrateger med det övergripande miljöarbetet, såsom bearbetning av policys, rutiner och gemensamma mål för sjukhusen, samt handhar tillstånd och egenkontroll. Dessa stöttar även miljökoordinatorer och miljöombuden i samtliga miljöfrågor.

Sahlgrenska arbetar med ständiga miljöförbättringar och har identifierat avfall som en betydande miljöaspekt. Varje år ger Sahlgrenskas verksamhet upphov till ca 6000 ton avfall. Man har därför satt upp ett övergripande miljömål (till år 2012) som innebär att öka återvinningsgraden till 10 %. I dagsläget är avfallshanteringen inte optimal och hanteringen kan skilja rejält mellan de olika sjukhusen och avdelningarna. Detta kan ibland resultera i en felaktig avfallshantering. Ett stort problem med avfallshanteringen är också utrymmesbrist för fler fraktioner på avdelningarna. För att underlätta avfallshanteringen och för att få den att fungera på bästa sätt behöver Sahlgrenska nu ta ett helhetsgrepp om avfallshanteringen. Det är också viktigt att avfallshanteringen blir mer enhetlig än vad den är idag.
Examensarbetet innebär att undersöka hur Sahlgrenskas avfallshantering ska kunna bli bättre med hänsyn till följande aspekter:
-Enhetlig hantering
-Funktionalitet (inkl. arbetsmiljö)
-Logistik/organisering
-Förbättringspotential
-Kostnadseffektivitet
-Lokal/utrymme
-Fraktioner

Arbetet innebär observationer, troligtvis på 3 sjukhusavdelningar - en på respektive sjukhus, samt intervjuer med anställda. Man bör också jämföra hur avfallshanteringen ser ut på andra sjukhus och stora organisationer. Examensarbete bör innehålla dels en analys som identifierar problem och brister med avfallshanteringen, dels ett förslag till en strategi över hur avfallshanteringen bör organiseras i framtiden.
Eventuellt kan examensarbetet också innebära att ta fram förslag på gemensamma rutiner som kan underlätta avfallshanteringen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.