Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-11

Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften går ut på att ta fram en MKB, eller grund för en MKB, för en planerad småbåtshamn i Sannebo, ett litet samhälle vid Vänern i Vänersborgs kommun. Initiativet har tagits av privatpersoner boende i Sannebo som har bildat en projektgrupp och en ekonomisk förening för ändamålet. Man har redan kommit ganska långt i arbetet och har rådfrågat bryggkonsult om lämplig plats, undersökt olika alternativa platser, anlitat dykare för att undersöka vatten- och bottenförhållanden, tagit fram ritningar, samtalat med kommun och boende mm. Platsen är detaljplanelagd som fritidsområde och kommunen är positiv till projektet då man vill öka tillgängligheten till Vänern.

Projektet Sannebo Brygga omfattar en strandpromenad och en stenpir med betongfästen för flytbryggor med plats för först 40 båtplatser och som sedan kan utökas med ytterligare 40 platser. Markområdena på land kommer att iordningställas för bad och rekreation. Länsstyrelsen kommer att ta beslut om projektet och för detta behövs en miljökonsekvensbeskrivning, vilket är nästa steg i processen och som man nu behöver hjälp med.

Förkunskaper
Det är viktigt att de sökande har läst kursen MKA (miljökonsekvensanalys) eller motsvarande.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 15- 30 hp och kan anpassas till både kandidat- och masternivå. Projektet lämpar sig allra bäst för två eller flera studenter som arbetar tillsammans. Slutgiltig frågeställning, avgränsningar osv. utformas i samråd mellan uppdragsgivare, studenter och handledare på högskola/universitet.


Ort
Sannebo, norr om Vänersborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja. Det mesta av arbetet kan göras på distans men ett fåtal besök på plats bör göras. Då Sannebo är en liten ort är körkort en fördel men inget absolut krav.

Kontaktperson Miljöbron
Anna Jonson Sahlberg, tel. 0731-803 845

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.