Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Konstruktion av kylsystem för telekrigutrustning, 10 veckor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
(Det är en klar fördel om du/ni går in och läser mer i detalj samt söker via vårt rekryteringsverktyg EasyCruit. Ni kommer förhoppningsvis dit om du går in på www.saabgroup.com ,Career at Saab, Vacancies. Sök sedan under busines area: Support and Services så finns rubr. ex.jobb där med uppgift om kontaktpersoner etc).

Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

På avdelning Radar och VMS inom division Logtronics arbetar vi med tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar. ”VMS” betyder Varning och MotverkansSystem. Sådana system finns t ex på fartyg, för att varna besättningen om fientlig radar, och ibland även för att störa den.

Din roll
Vi har identifierat ett behov av en plattform (låda) för telekrigutrustningar. Tanken är att vi ska kunna ta fram en telekrigutrustning utifrån de behov som olika kunder har genom att bestycka plattformen med olika telekrigkomponenter.
Plattformen kan monteras på olika typer av mobila master, som tex kan dras efter en personbil, eller en mindre mast anpassad för att placeras på däcket på ett fartyg.

Lådan har en aktivt kyld del som kyls med peltierelement eller något annat kylaggregat. I denna del placeras känsliga komponenter som inte klarar så stort temperaturintervall. Lådans andra del är avsedd för värmeavgivande komponenter som klarar ett större temperaturintervall, tex effektförstärkare. Kylningen sker genom att komponenterna placeras på en kylfläns som går igenom lådans vägg.
I ett första steg ska en demonstrator byggas för att prova konceptet.

Uppgiften för detta exjobb är att konstruera ett kylsystem för sluten låda. Kylsystemet ska delas upp i en aktiv del och en passiv del. Den aktiva delen ska kunna transportera bort ca 500 W vid ?t=0º, den passiva ca 2 kW vid ?t=20º.

Dina kvalifikationer
Lämplig studieinriktning är högskoleingenjör med inriktning mot maskinteknik. Antal studenter är 1-2 och startdatum är enligt överenskommelse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.