Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Östersjöregionen brottas med stora utmaningar, speciellt inom miljöområdet. Till exempel förorenas havet med tungmetaller, kemikalier, hushållsavfall och miljögifter. Trots att de flesta miljögifter har minskat kraftigt sedan 1970-talet, har koncentrationen av vissa ämnen har ökat.

För att kunna hantera och sanera förorenade områden har vi i Sverige arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad mark, inklusive förorenade sediment. Denna inventering ska ligga till grund för att få fram en prioriteringsordning när det gäller finansiering av olika saneringsinsatser. Arbete pågår just nu för fullt med att inventera, utreda och vid behov efterbehandla de förorenade områdena som bedömts utgöra risk för miljön eller vår hälsa. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur andra länger runt Östersjön arbetar med att inventera och prioritera mellan olika förorenade områden.

Examensarbetet genomförs inom ramen för ett stort internationellt projekt som sker i samverkan mellan Statens Geotekniska Institute, Luleå Tekniska Universitet, Lappeenranta University of Technology, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, och Technical University of Hamburg-Harburg och flertalet hamnar runt Östersjön. Arbetet är lokaliserat till Ecoloop AB och sker i nära samverkan med företagets medarbetare och andra examensarbetare inom det internationella projektet.

Syfte
Examensarbete syftar till att utifrån ett internationellt perspektiv, i exempelvis Tyskland, Finland, Litauen och Polen, undersöka vilka metodik som används för att inventera förorenade områden.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Föreslagen metod för inventeringen är intervjustudier (Stakeholder Opinon Assessment -SOA).

Förväntat resultat
Arbetet förväntas ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam strategi för hur Östersjöregionen ska prioritera och arbeta med förorenade områden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.