Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Test och kalibrering av indikatorer för att beskriva tillstånd på det svenska vägnätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att implementera internationella erfarenheter inom området underhåll av belagda vägar” på svenska förhållanden.

Bakgrund
EU-projektet ”COST 354, Pavement Performance Indicators” är ett projekt med 23 deltagande länder. Projektet avslutas sommaren 2008 och resulterar i en rekommendation för tillämpning av ett antal tillståndsindikatorer och prestandaparametrar.

Arbetets innehåll
Sammanställa och testa befintliga indikatorer med tillhörande kalibrering, applicerat på vägområdet Värmland i Sverige.

Metod
Utifrån resultaten, göra en sammanfattande jämförelse mellan direkt mätta parametrar/indikatorer och den praktiska åtgärdsplaneringen. Vidare att föreslå eventuella förändringar i kalibrering alternativt innehåll i indikatorer.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Johan Lang
Tfn: 0243-756 25
E-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.