Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-19

Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsbeskrivning
En av de produkter som Aratron tillhandahåller är kuggremhjul, vilket man dels tillverkar i egen regi efter kundritning och dels köper in från tyska samarbetspartners och sedan säljer vidare till slutkund. Aratrons verkstad har idag 4 anställda och omsätter ca 5,5 MSEK årligen. Totala försäljningen av kuggremhjul uppgår till 16 MSEK dvs man säljer vidare produkter för 10,5 MSEK. Aratron ser flera fördelar med att kunna göra kuggremhjul själva. Det ger en hög servicegrad till utvalda kunder samt ger möjlighet till en hög kvalitetssäkring.

Aratrons verkstad är lönsam men maskinerna är ålderstigna och personalen närmar sig pension. Aratron har för avsikt att modernisera maskinparken i samband med generationsskiftet. Vid produktion av kuggremhjul ingår följande arbetsmoment: Kuggfräsning, svarvning, borrning, gängning samt dragande av kilspår. Typiskt material är Aluminium (ca 80 % av volymen) men även stål, rostfritt samt delrin.

• Aratron önskar hjälp med att ta fram rekommendation på vilken/vilka maskiner som skall införskaffas för att kunna producera kuggremhjul på ett rationellt sätt. Vilken volym av kuggremhjul är rimligt att producera och hur många anställda krävs för att hålla maskinen/maskinerna igång?

• Vidare önskar Aratron en investeringskalkyl på maskinen/maskinerna ovan.

Frågeställningar:
• Vilken volymökning kan vi klara på befintligt antal anställda, efter maskininvestering?

• Är det möjligt och lönsamt att fördubbla den egna produktionen efter maskininvestering och eventuell nyrekrytering?

Aratron söker just nu 1-2 studenter till ett examensarbete med syfte att besvara ovanstående frågeställningar.

För mer information och intresseanmälan hör av er till:
Patrik Klerck, VD

telefon: +46(0)8-40 41 616
mobil: +46 (0)708 64 15 17
e-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.