Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-21

Alzheimerforskning – Transgena djurmodeller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I projektet kommer du att arbeta med en ny djurmodell där vi studerar molekylära mekanismer av Alzheimers sjukdom. Proteinerna tau och amyloid-beta klumpas samman och bildar neurofibrillära tangles och senila plaques i Alzheimerhjärnan. Med molekylärbiologisk teknik kan vi skapa djurmodeller där patologin delvis återskapas hos möss. Vi har här förändrat biosyntesen av tau så att det liknar den hos människan, och undersöker vilka effekter det har på patologi och funktion dels basalt men även när produktionen av mänskligt amyloid-beta är närvarande. Arbetet innefattar histologiska studier av patologiska förändringar i hjärnan hos djuren. Du arbetar då med tunna vävnadssnitt och färgar dessa framförallt med antikroppar. Du kommer också att jobba med biokemiska tekniker såssom vävnadsextraktion och western blot, samt lära dig att genotypa djur via analys av genomiskt DNA med PCR-teknik.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.