Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-26

Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik HT 2011

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet utförs i samarbete med institutionen för Sjöfart och marin teknik på Chalmers och SSPA.

Målsättning:
Examensarbetet ska behandla samtliga eller någon av följande frågeställningar:

• Signifikant pitch för aktuell skrovdesign vid olika vågspektra
• Teoretisk beräkning av uteffekt
• Förslag på skalmodell för simulering av inre vätskeflöde
• Praktisk verifiering av beräknad uteffekt

Utförligare beskrivning av projektet erbjuds för intresserade vid en informationsträff. Det är en fördel om de sökande har gedigna kunskaper i strömningslära, och gärna även erfarenhet från CFD. Finns det att ett intresse för energifrågor i allmänhet och vågkraft i synnerhet, är givetvis även detta ett plus.

Teknisk beskrivning:
En tätsluten behållare är invändigt uppdelad i fyra skilda magasin, sammanlänkade av fyra kanaler. Magasinen befinner sig på olika nivå i förhållande till varandra. Behållaren fylls med en bestämd delmängd vätska, t ex vatten. Resterande del utgörs av luft. När behållaren flyter på havsytan, påverkas den av dess rörelser i form av vågor. Genom att lyfta respektive sänka ändarna på behållaren uppstår ett flöde mellan magasinen och en ökning av lägesenergin på den inneslutna vätskan. När vätskan nått det översta magasinet leds den tillbaka till bottenmagasinet, över ett antal turbiner. Var och en av dessa sitter i sin tur direktlänkade till likströmsgeneratorer, placerade på ovansidan av behållaren.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.