Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-28

Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom industrin arbetar man kontinuerligt med att minimera energiförbrukningen både av miljö- och kostnadsskäl. Tillverkningsprocesser som värmebehandling och plåtformning är processer med förhållandevis energiintensiv verksamhet.

Målet med examensarbetena är att kartlägga nuvarande energiförbrukningar och föreslå lösningar för hur företagen kan göra energibesparingar. Hela företagens verksamhet ska ingå i studien, dvs både verkstad och kontor. Både kostnads- och miljöeffekt ska tas med i analys och åtgärdsförslag.

Examensarbetena är tänkta att utföras av två personer, som inte nödvändigtvis läser samma utbildning. Om möjligt ska de ske i så nära samarbete som möjligt och med koppling till varandra. Vi ser gärna någon som läser energiteknik och/eller någon som har en mer tydlig processinriktning.

Ett arbete kommer att utföras hos Bodycote Värmebehandling i Göteborg och ett hos ett plåtformande företag.

Värmebehandling görs för att ge stål önskade egenskaper. Processerna utförs i ugnar vid temperaturer upp till ca 1000 C. I en värmebehandlingsverkstad finns förutom ugnar även exempelvis kylkar och tvättbad.

Plåtformning görs för att tillverka komponenter med önskad form och egenskaper. Det görs genom exempelvis pressning och bockning i pressar med upp till tusentals ton presskraft.

Genomförande:
Hela företagens verksamhet ska ingå i studien, dvs både verkstad och kontor.

I arbetet genomförs energikartläggningar och energibalanser.

En litteraturstudie genomförs för att bygga upp kompetens om aktuella processer samt för att identifiera tillgängliga energibesparingsåtgärder.

Kvalifikationskrav:
Civilingenjör med inriktning energiteknik och/eller processinriktning.

Omfattning:
30 hp per exjobb

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.