Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-02

Hållbart ledarskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: CSR Västsverige
CSR Västsverige är en ideell förening bildad 2008, som består av medlemmar från alla typer av arbetsgivare, offentliga, privata, idéburna – stora som små. Denna kraftsamling, och blandning av olika aktörer, leder till oväntade och spännande möten i olika aktiviteter. Idag har CSR Västsverige fler än 100 medlemmar och tillsammans representerar dessa ca 100 000 anställda. Organisationen driver olika projekt som bidrar till en mer hållbar utveckling för människor och miljö, lokalt och globalt.

Uppgift:
CSR Västsverige driver nu ett projekt inom hållbart ledarskap, som fokuserar på att implementera ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i olika typer av verksamheter genom ett kompetensutvecklingsprogram om möjligheterna att kombinera ledares egenskaper med verksamhetsstrategier. Kompetensutvecklingsprogrammet syftar, förutom att utbilda, även till att engagera deltagarna och relatera till deras egen kontext.
Projektet hållbart ledarskap har bestått av följande tre processer: Förberedelser och projektplanering, workshops för planering och utformning av utvecklingsprogram och till sist genomförande av utvecklingsprogrammet.
Projektet inleddes med en förstudie i vilken man identifierade vad hållbart ledarskap är samt varför organisationer jobbar med detta. CSR Västsverige vill nu fortsätta arbetet kring hållbart ledarskap och som en del i detta vill man undersöka vilken forskning som sker inom området. Examensarbetet innebär dels att göra en litteraturstudie för att undersöka vilken forskning som sker inom hållbart ledarskap. Finns det andra som arbetar med ämnet och på vilket sätt? Litteraturstudien kan utgå ifrån ett lokalt, regionalt eller europeiskt perspektiv. Den andra delen av examensarbete innebär att kartlägga och exemplifiera vilka företag/organisationer i Västra Götaland som arbetar med hållbart ledarskap och på vilket sätt.

Förkunskaper
Som student läser du en utbildning med inriktning mot organisation och ledarskap samt har ett intresse för miljö och hållbar utveckling.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.