Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-02

Uppföljning och utvärdering av effekter av matematikutvecklingsarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hovåsskolan har beviljats bidrag, inom ramen för Matematiksatsningen 2011, för att höja kvaliten på matematikundervisningen. Projektet pågår aktivt under läsåren 2011/2012 och 2012/2013.
I projektet ser vi möjligheter för samarbete kring uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbetets effekter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.