Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-09

Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Solvina AB är ett tekniskt konsultföretag med kontor i Högsbo industriområde. Vi har i många år arbetat med dynamik inom kärnkraft-, process- och elkraftindustrin. I dessa arbeten ingår ofta modellering, simulering och reglering av processteknisk utrustning.

Examensarbetet:
För att kunna hantera normalt förekommande, snabba transienter i en kärnkraftsanläggning utan att behöva stoppa reaktorn krävs god reglerstrategi. Både i enskilda system men framför allt i beroendet mellan de olika systemen. Arbetet handlar om att se över regleringen i en kokarvattenreaktor samt att ta fram och testa möjligheter till förbättring. För att kunna genomföra arbetet behöver först en modell av en hel kokarvattenreaktor skapas. Modellen konstrueras med stöd från vårt befintliga modellbibliotek och används därefter som stöd i analyser och tester. Då befintlig bibliotek är konstruerat i programvaran Dymola skall även arbetet utföras där.

Din bakgrund:
Civ. ing./MSc-student med inriktning mot processteknik eller reglerteknik med intresse för modellering, programmering och reglerteknik. .

Omfattning:
30 hp med start hösten 2011

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.