Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-18

Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kareva Business & Values AB är ett utbildningsföretag vars affärsområden i huvudsak är strategisk ledarförsörjning och strategisk teamutveckling. Vår främsta målgrupp är stora och medelstora företag och organisationer som vill investera i det nya ledarskapet. Långsiktighet, glädje och respekt är våra ledord. Vi jobbar bland annat med program som syftar till att identifiera och förbereda framtidens ledare och med strategisk teamutveckling.

Ett nytt område som vi har börjat arbeta mycket med är personlig effektivitetsutveckling som handlar om struktur, planering, tydlighet och metodik i organisationen för att på ett optimalt sätt ta tillvara på medarbetarnas resurser. Det är sedan tidigare känt att företagen ”vinner arbetstid” som i sin tur leder till bättre effektivitet för företaget om deras anställda utvecklar sin personliga effektivitet. Vi tror att företagen också vinner mycket då det gäller mer mjuka värden som mindre stress , ökad kreativitet, mindre sjukskrivningar. Vi söker nu studenter som är intresserade av att hjälpa oss att undersöka om det verkligen är så.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.