Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-23

Dimensionering av skruvförband mot statiska brott

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vissa delar av lastbilar dimensioneras av statisk maxlast. Det gäller t.ex. stötfångare och delar utav styrningen. De här detaljerna är förbundna med skruv (som är den vanligaste förbandstypen på lastbilar). Huvuddelen av konstruktionsarbetet sker med beräkning som stöd och ibland görs verifierande provning. För skruvförband råder osäkerhet kring hur dessa ska beräknas för maxlast. Signifikant plasticering av skruv och av klämda delar förekommer, och förbanden glider ofta vid maxlast så att skruven går i kontakt med mantelytan. Vi behöver bra kriterier för att avgöra om skruven faktiskt går av och tappar sin lastbärande förmåga.
Det här exjobbet handlar om att ta fram kriteria för hur man med beräkning kan förutsäga brott i förband vid statisk last. Provning kommer att göras, själv om exjobbaren så önskar, annars av någon av våra provningsingenjörer.

Mål
Kriteria för brott i förband utsatta för statisk last.
Uppdragsbeskrivning
Studera förband i provning och med simulering och formulera en metod och villkor för att avgöra vid vilken belastning brott sker.

Utbildning/linje/inriktning
En analytiskt lagd civilingenjör med intresse för hållfasthet.
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: 2011-Q4
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Henrik Wentzel, teknisk chef, 08-55380739, [email protected]
Ola Rugeland, gruppchef, 08-55352760, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-28” och skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2011-08-30

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.