Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-26

Miljökonsultbranschen idag och imorgon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Ekosofia vänder sig till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Genom att öka medvetandet om miljöfrågan hos ledning och medarbetare hjälper Ekosofia till att implementera och säkerställa ett trovärdigt och framgångsrikt miljöarbete samt att bidra till att nå företagets eller organisationens mål. Som konsulter, projektledare, samtalspartner och kvalificerade rådgivare arbetar Ekosofia med intern och extern miljökommunikation i alla former. Hemsida: www.ekosofia.se

Uppgift:
Examensarbetets syfte är att undersöka miljökonsultbranschen och hur denna är på väg att utvecklas. Arbetet går ut på att undersöka hur branschen ser ut idag men även i vilken rikting verkar branschen och marknaden verkar vara på väg. Detta görs genom:
•Kundundersökning – vilka tjänster efterfrågas av kunderna idag?
•Framtidsanalys – vart är miljökonsultbranschen på väg? Finns det några tydliga trender och tendenser? Vad efterfrågas imorgon?
•Identifiera vilka kriterier kunderna/företagen använder sig av när de väljer miljökonsulter

Det är också önskvärt att examensarbetet inkluderar en kartläggning över konkurrerande aktörer/konsulter som erbjuder de i framtidsanalysen identifierade tjänsterna.

Förkunskaper
Som student läser du troligtvis företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Du har även kunskaper inom miljövetenskap och företags miljöarbete.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.