Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-27

Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är du analytisk och vill påverka TeliaSoneras utveckling inom branschkunskap? Här är din chans!

Vi söker en eller två studenter som är intresserade av branschspecifik faktainsamlig, analys och intervjuer för ett examensarbete inom detta område. Studenterna skall ha kunskap om processer, ha lätt att samverka samt ha en analytisk förmåga. God kunskap i office program och någon vana av databassökning är meriterande.

Du skall ha en god förmåga att kommunicera i tal och skrift då externa kontakter kommer att ske och resultatet ska kunna tolkas & nyttjas i affärsverksamhetens uppbyggande av branschkunskap. Intervjuer och dialog är ett viktigt verktyg i detta examensarbete.

Det är viktigt i TeliaSoneras utveckling att vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om vad som sker i vår omvärld och hos våra kunder. Detta arbete kommer att vara en del i TeliaSoneras branschfakta i syfte att öka vår egen kompetens.

Examensarbetet skall utmynna i:
-analys kring trender och utmaningar i ett antal specifika branscher:
-vilka marknadssignaler finns inom respektive bransch?
-vad har branscherna själva för fokusområden?
-vad har branscherna haft för tidigare framgångsfaktorer
-mm

Betydelse av IT/Telecom i de olika branscherna ner på detaljnivåer
Redogörelse och rapport av ovanstående
Rekommendationer för hur ta till sig kunskapen och hur nyttja den bäst
Du kommer att jobba nära utveckling-, marknad- och försäljningseneheterna för TeliaSoneras företagsförsäljning. Arbetet är koncernövergripande vilket även innebär kontakter inom flera affärsområden.
Exakt uppgift kommer att bestämmas mellan studenten och Development-chefen hos TeliaSonera Business Services.
Vi önskar att examensarbetet kan utföras under hösten 2011.

Vill du veta mer?
För mer information kontakta Johan Hansen, 070-536 83 43.

Vill du anmäla intresse gå in på www.teliasonera.se Karriär-Lediga jobb  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.