Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-27

Frisörers perception av risker i arbetsmiljön

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frisörers arbetsmiljö har många gånger uppmärksammats på grund av till exempel flera olika typer av hårfärger är allgeriframkallande eller på andra vis skadliga för hälsan. Att tolka tillgänglig toxikologisk information kan vara svårt för lekmän inom området, varför många stora arbetsplatser anlitar arbetskyddsingenjörer eller yrkeshygieniker för hantering av kemikaliefrågor. Dock är frisörer ofta ensamföretagare eller småföretagare, med begränsade resurser vilket kan påverka möjligheten att inom företaget utvärdera risker med produkter. Målsättningen med projektet är att undersöka frisörers riskperception och skapa en förståelse för varför frisörer väljer att utsätta sig eller inte utsätta sig för vissa risker. Frågor som man kan utgå ifrån är till exempel: Vad ser frisörer för risker med kemikalier i produkterna de använder? Vad gör de för att undvika att bli utsatt för dessa ämnen? Hur informerar man bäst om vad som ingår i produkter som används av frisörer, och vilken information vill frisörer ha?
Metod är med fördel kvalitativa intervjuer, men projektet kan även utföras som en observations- eller enkätstudie kan användas för att samla in empiriskt material. Du bör ha tidigare kunskaper om dessa metoder och/eller ha toxikologisk eller arbetsmedicinsk utbildning. Detta projekt kommer att ingå i ett pågående forskningsprojekt om riskperception och hantering av kemikalierisker i arbetsmiljön.
Vår avdelning arbetar med regulatorisk (eko)toxikologi, vilket betyder att vi utifrån befintliga data och annan dokumentation utvärderar och föreslår förbättringar av olika aspekter inom lagstiftning, riskbedömning och riskhantering. Vår avdelning såväl som vår forskning är tvärvetenskaplig.
För mer info, frågor och exempel på tidigare examensarbeten från avdelningen kontakta Linda Schenk på [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.