Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-11

Miljöutredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: AF Decom
AF Decom är en trygg och pålitlig aktör inom både in- och utvändig rivning, miljösanering och betonghåltagning. Vi har en ny och modern maskinpark och kvalificerad personal som utför alla slags uppdrag oavsett omfång och storlek. Exempel på maskiner som används är grävmaskiner för helrivningar och robotrivare för invändig rivning. Bra arbetsmiljö och säkerhet är ledord i verksamheten, både anställda och kunder skall känna att alla arbeten har projekterats på ett sätt som alla kan känna sig trygga med. Vi källsorterar allt rivningsmaterial och har en sorteringsgrad på 97%. Vårt arbetsområde är främst i närheten av Göteborg, men vi utför även uppdrag i andra delar av södra Sverige när intressanta projekt dyker upp.

Uppgift:
AF Decom ska miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 och behöver nu hjälp med förberedelser inför detta. Ett krav som ställs enligt ISO 14001 är att man har identifierat sina betydande miljöaspekter, vilket ofta görs genom en miljöutredning. Examensarbetet innebär därför att kartlägga AF Decoms verksamhet och vilka miljöaspekter den ger upphov till. Miljöaspekterna ska även bedömas och värderas för att de just de betydande miljöaspekterna ska kunna identifieras. Examensarbete innebär även att utifrån miljöutredningen komplettera företagets miljömål och handlingsplan samt att upprätta en laglista över de miljölagar och förordningar som är relevanta för verksamheten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.