Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-12

Estimering av tyngdpunktshöjd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det finns idag flera system som hjälper föraren att behålla kontrollen över sitt fordon under krävande manövrar t.ex. för att förhindra att fordonet sladdar eller välter. Hur fordonet beter sig under dessa manövrar är starkt kopplat till dess konfiguration. Exempelvis är fordonets rollvinkel starkt kopplat till var fordonets tyngdpunkt är lokaliserad i höjdled. Information om tyngdpunktshöjden är därför av stort intresse för t.ex. autonoma eller semiautonoma system så de inte orsakar en vältning av fordonet.

Detta projekt syftar till att utreda om det går att få en uppskattning av fordonets tyngdpunktshöjd under normal körning utgående från idag existerande eller ytterligare sensorer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.