Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-07-15

Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
2 Utveckling av publiceringsmodell samt webbpresentation av andrahandsbokhandelns sortiment
2.1 Bakgrund
I dagsläget presenterar vi andrahandsbokhandelns sortiment på söders webbsida. Detta görs genom att manuellt publicera en html tabell som har exporterats från andrahandsbokhandelns system. Förfarandet är något omständigt och presentationen är inte helt optimal. För att publicera tabellen på hemsidan måste man idag redigera html filen något innan den läggs upp. Dessutom listas alla böcker direkt på hemsidan utan möjlighet till att söka eller filtrera listan.
2.2 Syfte
Förenkla publiceringsförfarandet av andrahandsbokhandelns sortiment samt skapa sök/filterfunktion på hemsidan.
2.3 Alternativa lösningar
Vi ser att detta kan lösas utifrån två grundläggande metoder.
2.3.1 Via insticksmodul i umbraco.
Då umbraco är ett open source CMS kan det mycket väl finnas färdigutvecklade insticksmoduler som svarar mot behovet. Annars måste en sådan utvecklas.
2.3.2 Extern domän
Funktionen byggs separat på annan domän och länkas till från soders.nu. Om denna variant väljes är det önskvärt att gränssnittet hålls så rent som möjligt med möjlighet att enkelt uppdatera rubrik, eventuell presentationstext samt länkar utanför sortimentlistan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.