Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-08

Hur bygger vi ett hållbart kulturhus?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag:Svenljunga folketshusförening
Visionen för föreningen är att skapa en mötesplats för alla i Svenljunga och för att genomföra detta finns en aktiv idé om att bygga ett kulturhus. Föreningen arbetar mycket med nätverkande och uttåtriktande arbete.

Hösten 2011 tar föreningen över bioverksamheten i Svenljunga, där man kommer att visa aktuella och engagerande filmer.

Uppgift:
Svenljunga kulturhus planerar för att bygga ett nytt kulturhus i Svenljunga centrum där alla, gammal som ung har chansen att mötas och ha trevligt tillsammans. Planerna är långt gågna och ritningar på huset och tankar om vad det ska innehålla finns framtagna och föreningen jobbar med att utveckla planerna och förankra dessa i näringslivet, kommunen och andra viktiga instanser. Föreningen har ambitionen att göra detta hus så bra som möjligt utifrån miljö- och energisynpunkt. Examensarbetet innebär att utifrån planerna som tagits fram undersöka olika lösningar, både byggtekniska och energimässiga, som kan implementeras när huset sedan ska byggas. Det kan handla om allt från extra isolering och smart ventilation till om man ska ha solpaneler på taket eller en pellettspanna i källaren. Fantasin sätter gränserna men eftersom det är en ideell förening som står bakom initiativet är det viktigt att de lösningar som undersöks analyseras ur både ur kostnads- och miljösynpunkt för att finna de bästa lösningarna utifrån båda synvinklar.

Föreningens styrelse och samarbetspartners till föreningen kommer att finnas med som bollplank och stöd under projektet och det finns chans till mycket kontaktskapande.

Förkunskaper
Kunskaper inom hållbart byggande och energi
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15- 30 hp och kan anpassas till både kandidat- och masternivå. Kan med fördel genomföras av en grupp bestående av minst två studenter men går att göra enskilt också.

Ort
Svenljunga

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja, tas upp med föreningen vid projektstart.

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.