Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-15

Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Managementstöd för beslutsfattare
Beslutsfattare ställs dagligen inför olika komplexa scenarior att välja emellan, t.ex.
vilka IT-säkerhetsskydd att investera i eller hur hög användbarhet organisationens
nuvarande system har. För att underlätta i dessa situationer är det viktigt att det
finns dugliga managementstöd. Detta är dock ett stort problem i dagens industri då
det för närvarande finns väldigt få sådana managementstöd.
Ett område vars betydelse har ökat lavinartat i takt med dagens allt mer komplexa
IT-system är IT-säkerhet. Detta område är dessvärre också ett område i vilket det
inte finns något heltäckande managementstöd för beslutsfattare.
Detta arbete ämnar nyttja ett verktyg framtaget av forskningsfronten inom managementstöd,
the Enterprise Architecture Analysis Tool (EA2T), för att skapa beslutsstöd
för IT-säkerheten på Svenska Kraftnät i Stockholm – ryggraden för Sveriges kanske
viktigaste kritiska infrastruktur.
Examensarbetet innefattar utvärderingar både av IT-säkerheten på Svenska Kraftnät
och användbarheten för EA2T. Examensarbetaren förväntas för övrigt inte att
ta fram en modell för att mäta IT-säkerhet – detta finns redan utvecklat på ICS.
Mål för examensarbetet inkluderar:
* Utveckla ett managementstöd för IT-säkerheten på Svenska Kraftnät
* Utvärdera hur väl EA2T klarar att leverera detta managementstöd
Förbättringsförslag och felbeskrivningar ska dokumenteras på ett sätt som gör det
möjligt att införa dem i EA2T. Modellerna som skapas under examensarbetet ska
utökas och dokumenteras så att de blir användbara som testfall även i framtiden.
Den kanske viktigaste delen i arbetet är intervjuer med relevant på Svenska Kraftnät
som har kunskap kring organisationens IT-säkerhet, samt beslutsfattare som skall
nyttja arbetets resultat.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.