Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-23

Biologiska sensorer för vattenkvalitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete 30 p

Vattenkvalitet en av framtidens stora utmaningar. Tillgång på rent vatten är, och kommer i än högre grad i framtiden att bli, en essentiell fråga. Att säkerställa att det vatten vi dricker eller släpper ut från industrier/reningsverk är ofarligt och rent från toxiner, läkemedelsrester och sjukdomsalstrande mikroorganismer är viktigt både för människor och miljö. Rent vatten i utvecklingsländer är en stor utmaning och en ökad global urbanisering ställer ytterliggare krav på vattenhantering. Även i Sverige, där vi varit vana vid att dricka vattnet direkt ur kranen, har senare års magsjukeutbrott orsakade av mikroorganismer i dricksvattnet i Östersund och Lilla Edet givit oss en tankeställare.

Syftet med detta examensarbete är att utröna möjligeten att använda sig av vattenlevande organismer som sensorer för vattenkvalitet. Levande organismer är mycket känsliga för förändringar av vattenkvaliten och vi vill utvärdera den tekniska möjligheten att avläsa en organismens reaktion på hälsofarligt vatten. Syftet med arbetet blir således att teknologiskt lösa utmaningen med avläsning, implementering och dataanalys. Fokus kommer att ligga på testning av olika prober för avläsning av den biologiska signalen.
Examensarbetet är placerat på Zoologiska Institutionen, Göteborgs Universitet och utförs i samarbete med Imego AB. Vid Zoologiska Institutionen finns den biologiska kompetensen samt akvariesystem och utrustning för det praktiska arbetet.

Imego AB är ett institut beläget i centrala Göteborg som fokuserar på tillämpad sensor forskning och utveckling av sensor system inom områdena Bio, Trådlöshet, Elektromagnetism och Rörelse. Imego utgör en del av Swedish ICT, som ägs av RI.SE, Research Institutes of Sweden AB, samt branschorganisationerna FAV och FMOF. Imego koordinerar Swedish ICTs initiativ av en teknologisk platform för vattenkvalitet.

Kontaktpersoner:
Joachim Sturve: [email protected]
Per Sundberg: [email protected]
Linda Olofsson: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.